Hướng dẫn rút tiền
Bước 1
Sau khi đăng nhập, chọn “Rút tiền”
Bước 2
Điền thông tin rút tiền trên giao diện
1. Tên ngân hàng: Quý khách chọn nhân hàng nhận tiền
2. Tên TK:Tên trên thẻ ngân hàng
3. Số TK: Nhập vào số tài khoản ngân hàng nhận tiền
Sau đó, nhấp xác nhận
guide
Bước 3
Nhập số tiền rút
1. Thẻ ngân hàng của tôi: Quý khách chọn nhân hàng nhận tiền
2. Số tiền: Điền số tiền bạn cần rút
3. Mật khẩu: Mật khẩu ví tiền
Sau đó, nhấp “Gửi
guide